• Aksjeforvaltning

  Boreas indeksuavhengige aksjeforvaltning består av konsentrerte porteføljer med kun conviction ideas. Kombinasjonen dynamisk risikotaking, sykliske plasseringer i det nordiske hjemmemarkedet og stabile kvalitetsaksjer globalt gir attraktiv avkastning til volatilitet nær verdensindeksen.

 • Kredittforvaltning

  Boreas kredittforvaltning fokuserer på det nordiske BB-segmentet. Belåning av BB-ratede obligasjoner gir risikojustert meravkastning. Konsentrerte porteføljer med færre investeringer gir større fokus og meravkastning.

 • Profesjonelle investorer

  Våre kunder er profesjonelle investorer med høye krav til meravkastning, risikostyring og rapportering.

 • Risikostyring

  Vårt sterke fokus på porteføljekonstruksjon og risikostyring skal sikre stabil og høy risikojustert meravkastning.

 • Boreas verdier

  Vi er et bærekraftig forvaltningsmiljø med god avkastning over tid. Vi er langsiktige og spesialiserte, har trygge verdier og er etterrettelige. Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring fra finansbransjen.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Sammenlign våre priser med andre selskaper på finansportalen.no

Boreanytt

article name

Borea-nytt har tatt seg en pause. Vi kommer tilbake senere.

Last ned siste utgave av Boreanytt her...

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dette feltet er obligatorisk.

Dette feltet er obligatorisk.

Dette feltet er obligatorisk.