Borea Filantropi

Vi ønsker å hjelpe dem som hjelper andre, og har i flere år bidratt med økonomisk støtte til veldedige organisasjoner.

Borea sine bidrag er en del av vår forpliktelse til å skape positiv endring og gi tilbake til samfunnet. Vårt mål er å bidra til en bedre hverdag, både lokalt og globalt.

Kirkens bymisjon

Kirkens Bymisjon er en inkluderende ideell organisasjon som opererer i byer landet over, med å støtte mennesker som møter hverdagens utfordringer på ulike vis. Organisasjonens visjon er å sikre at alle individer opplever respekt, rettferdighet og omsorg.

Kreftforeningen

Kreftforeningen, en av Norges fremste bruker- og interesseorganisasjoner, arbeider for å redusere forekomsten av kreft, øke overlevelsesraten, og forbedre livskvaliteten for både pasienter og pårørende.

HMM Helsehjelp Ukraina

HMM Helsehjelp Ukraina har som formål å anskaffe essensielt og livreddende utstyr til Ukraina uten unødvendige mellomledd. All støtte går direkte til frontlinjen i Ukraina.

Plan International

Plan International Norge er en global bistandsorganisasjon som jobber på grasrota for barns rettigheter. De driver langsiktig utviklingsarbeid i mer enn 50 land og samler midler fra mer enn 20 nasjoner. Plan er uavhengig av religiøse og politiske interesser, og har dedikert seg til barns velferd siden 1937.

Redd Barna Gaza

Redd Barna Gaza har i 50 år stått ved barnas side i de okkuperte palestinske områdene, klar til å bistå med vann, mat, husly, og psykologisk førstehjelp så snart situasjonen tillater det.

Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. De hjelper dem som trenger det mest - uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

SOMTO, Karoline Aadlands minnestiftelse

SOMTO, Karoline Aadlands minnestiftelse, har som formål å sikre utdanning og trygge levevilkår for trengende barn i Afrika. Ordet “SOMTO” kommer av det swahilske ordet “somesha mtoto”, som på norsk betyr “utdann et barn”. Borea gir støtte til High School Girls-programmet i Kenya, og forplikter oss til å gi årlig støtte for et fadderbarn gjennom hele studieløpet.

Nyhetsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.

Nyheitsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.