Borea Høyrente

Borea Høyrente er et spesialfond som investerer i nordiske høyrenteobligasjoner. Siden oppstarten i 2012 har fondet levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8,1 %.

Minstetegning: NOK 1 000 000. Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned. Varslingsfrist for innløsninger i fondet er 30 dager.

Gjennomsnittlig årlig avkastning siden oppstart
8,1 %

Fondstype
Rente/obligasjonsfond

Investeringshorisont
Minimum 3 år

Risikoprofil
4

Referanseindeks
NCHYNH

FondKurs% April% YTDÅrlig avk 3 årÅrlig avk 5 årÅrlig avk 10 årÅrlig avk. startTotal siden start
Borea Utbytte6302.94.4%11%18.4%N/AN/A27.1%136.1%https://borea.no/borea-utbytte/
Borea Høyrente1382.01.2%5.5%9.0%7.6%6.8%8.1%159.6%https://borea.no/borea-hoyrente/
Borea Kreditt1119.11.4%6.4%N/AN/AN/A11.2%31.6%https://borea.no/borea-kreditt/
Borea Obligasjon1053.60.5%2.8%6.2%N/AN/A7.0%37.8%https://borea.no/borea-obligasjon/
Borea Rente A1046.90.8%2.3%4.0%3.9%N/A3.9%33.4%https://borea.no/borea-rente/
Borea Rente I1057.20.8%2.4%4.1%4.0%N/A4.1%35.1%https://borea.no/borea-rente/

Oppdatert 3.5.2024

Siden oppstarten rundt årtusenskiftet, omfatter det nordiske høyrentemarkedet i dag obligasjonslån til en verdi av mer enn 500 milliarder kroner. Strengere reguleringer av banksektoren har blant annet bidratt til at bankene har økt sine utlånsrenter, og flere bedrifter har dermed ønsket å låne penger direkte fra investorer i obligasjonsmarkedet. Resultatet er at markedet i dag tilbyr investeringsmuligheter i obligasjonslån fra selskaper og bransjer som dekker det meste av næringslivet i de nordiske landene.

Borea Høyrente har et globalt mandat, men vil i hovedsak være investert i det nordiske markedet. Historisk har obligasjonslånene i det nordiske markedet betalt en rente som ligger ett til to prosentpoeng høyere enn det vi ser internasjonalt. Dette henger blant annet sammen med at lånene er mindre, og likviditeten noe lavere.

Borea Asset Management har investert i høyrenteobligasjoner siden 2004. Borea Høyrente ble opprettet i januar 2012.

Vil du vite mer?

Fondsfakta Borea HøyrenteOppdatert 3.5.2024
Fast årlig forvaltningshonorar1,00%
Tegnings- og innløsningskostnad0%
Variabel forvaltningshonorar10%*
Start for fondet20-01-2012
Forvaltningskapital i fondet4.456 MNOK
Bærekraft SFDRArtikkel 6
Minstetegning1.000.000
*Av all avkastning utover referanseindeks (NCHYNH). Høyvannsmerke anvendes.

Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.

Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.