Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.

Borea Høyrente

Borea Høyrente er et spesialfond som investerer i nordiske høyrenteobligasjoner. Historisk har obligasjonslånene i det nordiske markedet betalt en rente som ligger ett til to prosentpoeng høyere enn det vi ser internasjonalt.


Fondstype

Rente/obligasjonsfond

Investeringshorisont

Minimum 3 år

Risikoprofil

4

Årlig forvaltningshonorar

1,00%


ISIN

NO0010882426

Referanseindeks

NCHYNH

Start for fondet

20. januar 2012

Variabelt forvaltningshonorar

10%*


Minstetegning

1.000.000

Tegning og innløsning

Siste bankdag i hver måned

Varslingsfrist for innløsning i fondet

30 dager

 

8.1%

Årlig avkastning siden start

164.2%

Total avkastning siden start

Historisk avkastning

Oppdatert: 2.7.2024Borea Høyrente
Kurs1406,5
% Måned0,8 %
% YTD7,4 %
Årlig avk. 3 år9,0 %
Årlig avk. 5 år7,9 %
Årlig avk. 10 år6,7 %
Årlig avk. siden start8,1 %
Total siden start164,2 %

Hvorfor investere i Borea Høyrente

Siden oppstarten rundt årtusenskiftet, omfatter det nordiske høyrentemarkedet i dag obligasjonslån til en verdi av mer enn 500 milliarder kroner. Strengere reguleringer av banksektoren har blant annet bidratt til at bankene har økt sine utlånsrenter, og flere bedrifter har dermed ønsket å låne penger direkte fra investorer i obligasjonsmarkedet. Resultatet er at markedet i dag tilbyr investeringsmuligheter i obligasjonslån fra selskaper og bransjer som dekker det meste av næringslivet i de nordiske landene.

Fondets investeringsstrategi

Borea Høyrente har et globalt mandat, men vil i hovedsak være investert i det nordiske markedet. Historisk har obligasjonslånene i det nordiske markedet betalt en rente som ligger ett til to prosentpoeng høyere enn det vi ser internasjonalt. Dette henger blant annet sammen med at lånene er mindre, og likviditeten noe lavere.

Borea Asset Management har investert i høyrenteobligasjoner siden 2004. Borea Høyrente ble opprettet i januar 2012.

Fondsfakta Borea HøyrenteOppdatert 2.7.2024
Fast årlig forvaltningshonorar1,00%
Tegnings- og innløsningskostnad0%
Variabel forvaltningshonorar10%*
Start for fondet20-01-2012
Forvaltningskapital i fondet4.529 MNOK
Bærekraft SFDRArtikkel 6
Minstetegning1.000.000
*Av all avkastning utover referanseindeks (NCHYNH). Høyvannsmerke anvendes.

Vil du vite mer?

Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.