Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.

Borea Kreditt

Borea Kreditt er et spesialfond som investerer i mindre og mellomstore nordiske høyrenteobligasjoner.


Fondstype

Rente/obligasjonsfond

Investeringshorisont

Minimum 3 år

Risikoprofil

4

Årlig forvaltningshonorar

1,00%


ISIN

NO0011074627

Referanseindeks

NCHYNH

Start for fondet

30. september 2021

Variabelt forvaltningshonorar

10%*


Minstetegning

1.000.000

Tegning og innløsning

Siste bankdag i hver måned

Varslingsfrist for innløsning i fondet

90 dager

 

11.2%

Årlig avkastning siden start

32.7%

Total avkastning siden start

Historisk avkastning

Oppdatert: 4.6.2024Borea Kreditt
Kurs1128.2
% Måned0.8%
% YTD7.2%
Årlig avk. 3 årN/A
Årlig avk. 5 årN/A
Årlig avk. 10 årN/A
Årlig avk. siden start11.2%
Total siden start32.7%

Fondets investeringsstrategi

Borea Kreditt har et globalt mandat, men vil i hovedsak være investert i det nordiske markedet. Historisk har obligasjonslånene i det nordiske markedet betalt en rente som ligger ett til to prosentpoeng høyere enn det vi ser internasjonalt. Borea Asset Management har investert i høyrenteobligasjoner siden 2004. Borea Kreditt ble opprettet i september 2021.

Der Borea Høyrente er et bredt høyrentefond, vil Borea Kreditt ha de litt mindre obligasjonslånene på inntil 1 milliard kroner som hovedfokus. Med et voksende marked ser vi økende prisingsforskjeller. Store lån er typisk lettere å handle (mer likvide). De mindre selskapene må ofte betale litt høyere renter – rundt ett prosentpoeng – for å tiltrekke seg investorer. Med Borea Kreditt ønsker vi å tilby eksponering mot de mindre lånene og utnytte denne muligheten for meravkastning

Markedet

Siden oppstarten rundt årtusenskiftet, omfatter det nordiske høyrentemarkedet i dag obligasjonslån til en verdi av mer enn 500 milliarder kroner. Strengere reguleringer av banksektoren har blant annet bidratt til at bankene har økt sine utlånsrenter, og flere bedrifter har dermed ønsket å låne penger direkte fra investorer i obligasjonsmarkedet. Resultatet er at markedet i dag tilbyr investeringsmuligheter i obligasjonslån fra selskaper og bransjer som dekker det meste av næringslivet i de nordiske landene.

Fondsfakta Borea KredittOppdatert 4.6.2024
Fast årlig forvaltningshonorar1,00%
Tegnings- og innløsningskostnad0%
Variabel forvaltningshonorar10%*
Start for fondet30-09-2021
Forvaltningskapital i fondet702 MNOK
Bærekraft SFDRArtikkel 6
Minstetegning1.000.000
*Av all avkastning utover referanseindeks (NCHYNH). Høyvannsmerke anvendes.

Vil du vite mer?

Aktuelt

Posted on

Markedskommentar mai 2024

Mai var skjønn og mild, både i været og i markedene. Oslo Børs steg 5,1%, til tross for fallende oljepriser, mens bankenes egenkapitalbevis steg 2,2%. Internasjonale børser steg 2-4%, og høyrenteobligasjoner steg om lag ett prosentpoeng.

Posted on

Markedskommentar april 2024

April er måneden som stormer, feier, smiler og smelter, ifølge Bjørnstjerne Bjørnson. Slik var det også i finansmarkedene, med fall i internasjonale aksjer etter et halvår med optimisme.

Posted on

Og plutselig var optimismen tilbake

Dei siste månadane har me sett ei gryande optimisme her til lands. Finans Noreg publiserte nyleg sitt nyaste barometer for hushaldningane. Det blei meldt om svakare hushaldningsøkonomi, men på eitt punkt er det kraftig oppgong: i trua på framtida.