Borea Kreditt

Borea Kreditt er et spesialfond som investerer i mindre og mellomstore nordiske høyrenteobligasjoner.

Minstetegning: NOK 1 000 000. Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned. Varslingsfrist for innløsninger i fondet er 90 dager.

Gjennomsnittlig årlig avkastning siden oppstart
10,4 %

Fondstype
Rente/obligasjonsfond

Investeringshorisont
Minimum 3 år

Risikoprofil
4

Referanseindeks
NCHYNH

FondKurs% Januar% YTDÅrlig avk 3 årÅrlig avk 5 årÅrlig avk 10 årÅrlig avk. siden startTotal siden start
Borea Utbytte5674.2-0.1%-0.1%22.5%N/AN/A25.4%112.6%https://borea.no/borea-utbytte/
Borea Høyrente1334.61.9%1.9%9.5%7.4%6.6%7.9%150.7%https://borea.no/borea-hoyrente/
Borea Kreditt1070.71.8%1.8%N/AN/AN/A10.4%25.9%https://borea.no/borea-kreditt/
Borea Obligasjon1034.40.9%0.9%6.2%N/AN/A7%35.3%https://borea.no/borea-obligasjon/
Borea Rente A1076.80.6%0.6%3.7%3.8%N/A3.8%31.1%https://borea.no/borea-rente/
Borea Rente I1087.90.6%0.6%3.8%3.9%N/A4%32.7%https://borea.no/borea-rente/

Oppdatert 5.2.2024

Borea Kreditt har et globalt mandat, men vil i hovedsak være investert i det nordiske markedet. Historisk har obligasjonslånene i det nordiske markedet betalt en rente som ligger ett til to prosentpoeng høyere enn det vi ser internasjonalt. Borea Asset Management har investert i høyrenteobligasjoner siden 2004. Borea Kreditt ble opprettet i september 2021.

Der Borea Høyrente er et bredt høyrentefond, vil Borea Kreditt ha de litt mindre obligasjonslånene på inntil 1 milliard kroner som hovedfokus. Med et voksende marked ser vi økende prisingsforskjeller. Store lån er typisk lettere å handle (mer likvide). De mindre selskapene må ofte betale litt høyere renter – rundt ett prosentpoeng – for å tiltrekke seg investorer. Med Borea Kreditt ønsker vi å tilby eksponering mot de mindre lånene og utnytte denne muligheten for meravkastning.

Siden oppstarten rundt årtusenskiftet, omfatter det nordiske høyrentemarkedet i dag obligasjonslån til en verdi av mer enn 500 milliarder kroner. Strengere reguleringer av banksektoren har blant annet bidratt til at bankene har økt sine utlånsrenter, og flere bedrifter har dermed ønsket å låne penger direkte fra investorer i obligasjonsmarkedet. Resultatet er at markedet i dag tilbyr investeringsmuligheter i obligasjonslån fra selskaper og bransjer som dekker det meste av næringslivet i de nordiske landene.

Vil du vite mer?

Fondsfakta Borea KredittOppdatert 5.2.2024
Fast årlig forvaltningshonorar1,00%
Tegnings- og innløsningskostnad0%
Variabel forvaltningshonorar10%*
Start for fondet30-09-2021
Forvaltningskapital i fondet587 MNOK
Bærekraft SFDRArtikkel 6
Minstetegning1.000.000
*Av all avkastning utover referanseindeks (NCHYNH). Høyvannsmerke anvendes.

Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.

Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.