Kvinner i finans

Kvinner i Finans Charter har som mål å øke kvinneandelen i ledende posisjoner i finansbransjen i Norge. Borea Asset Management ser verdien av dette, og i starten av 2023 signerte vi under på initiativet.

I Borea Asset Management arbeider vi for å skape en trygg og inkluderende bedriftskultur for våre ansatte. Vi tror at kjønnsbalanse og fokus på mangfold vil styrke vår posisjon og bidra til et bedre arbeidsmiljø.

Gjennom charteret har vi forpliktet oss til å følge opp og rapportere på fire prinsipper for å styrke kjønnsbalansen i bransjen:

 

  1. Ha ett medlem i lederteamet med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering.
  2. Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialistfunksjoner
  3. Årlig publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside
  4. Ha en ambisjon om at fremgang mot målene skal reflekteres i godtgjørelse til vårt lederteam.

Mål for kjønnsbalanse i Borea Asset Management

 

Borea Asset Managements langsiktige mål for kjønnsbalanse er minst 40% kvinner og minst 40% menn i alle avdelinger. Gjennom en slik målsetting håper vi å bidra til verdiskapning i finansnæringen. Vi har langsiktige mål om å øke kvinneandelen i ledergruppen, og vi har fokus på riktig kjønnsbalanse ved rekruttering. I Borea Asset Management er det administrerende direktør Hilde Nødseth som har det ansvaret for å følge opp arbeidet med charteret. 

Status pr. 01.06.2024

  • Kvinneandel i ledergruppen: 25%
  • Kvinneandel i spesialistfunksjoner*: 50%
  • Kvinneandel i bedriften: 57%

 

*Med spesialistfunksjoner menes risikostyring, compliance og juridisk.

Les mer om Kvinner i Finans Charter her.

Nyhetsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.

Nyheitsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.