Borea Obligasjon

Borea Obligasjon er Norges eneste fond som utelukkende investerer i fondsobligasjoner. Spesialfondet investerer i fondsobligasjoner i nordiske banker, hovedsakelig norske sparebanker. Siden oppstarten i 2019 har fondet levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7%.

Minstetegning: NOK 1 000 000. Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned. Varslingsfrist for innløsninger i fondet er 30 dager.

Gjennomsnittlig årlig avkastning siden oppstart
7 %

Fondstype
Rente/obligasjonsfond

Investeringshorisont
Minimum 3 år

Risikoprofil
4

Referanseindeks
NORM4

FondKurs% April% YTDÅrlig avk 3 årÅrlig avk 5 årÅrlig avk 10 årÅrlig avk. startTotal siden start
Borea Utbytte6302.94.4%11%18.4%N/AN/A27.1%136.1%https://borea.no/borea-utbytte/
Borea Høyrente1382.01.2%5.5%9.0%7.6%6.8%8.1%159.6%https://borea.no/borea-hoyrente/
Borea Kreditt1119.11.4%6.4%N/AN/AN/A11.2%31.6%https://borea.no/borea-kreditt/
Borea Obligasjon1053.60.5%2.8%6.2%N/AN/A7.0%37.8%https://borea.no/borea-obligasjon/
Borea Rente A1046.90.8%2.3%4.0%3.9%N/A3.9%33.4%https://borea.no/borea-rente/
Borea Rente I1057.20.8%2.4%4.1%4.0%N/A4.1%35.1%https://borea.no/borea-rente/

Oppdatert 3.5.2024

Med Borea Obligasjon tilbyr vi våre investorer en investeringsmulighet i norske bankers hybridkapital, ofte omtalt som «fondsobligasjoner». Dette er en kapitalklasse som har høyere prioritet i bankens kapitalstruktur enn egenkapital/aksjer, men lavere enn andre obligasjoner. Dermed betaler de også høyere rente enn andre typer bankobligasjoner.

Norske sparebanker har de siste 200 årene vært viktige bærebjelker i samfunnet. Samtidig har bankene vært gode på effektivisering, og har i lang tid levert solide resultater og lave lånetap. De siste ti årene har bransjen bygget opp betydelig egenkapital, og fremstår i dag godt rustet til å stå imot tap. Størsteparten av utlånene til sparebankene skjer i form av boliglån, med moderat belåningsgrad og historisk lave tap.

Avkastningen på fondsobligasjoner avhenger av fondets generelle prestasjon og underliggende verdipapirer. Fondets verdipapirer fungerer som sikkerhet for obligasjonseierne, og verdien av fondsobligasjonene svinger i tråd med fondets resultater. Dette gir investorer en indirekte måte å diversifisere og delta i markedet gjennom et profesjonelt forvaltet fond, samtidig som de nyter fordelene av fast inntekt og potensiell kapitalgevinst.

Vil du vite mer?

Fondsfakta Borea ObligasjonOppdatert 3.5.2024
Fast årlig forvaltningshonorar0,49%
Tegnings- og innløsningskostnad0%
Variabel forvaltningshonorar10%*
Start for fondet31-07-2019
Forvaltningskapital i fondet1.591 MNOK
Bærekraft SFDRArtikkel 6
Minstetegning1.000.000
*Av all avkastning utover referanseindeks (NORM4). Høyvannsmerke anvendes.

Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.

Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.