Borea Obligasjon

Borea Obligasjon er et spesialfond som investerer i fondsobligasjoner i nordiske banker, hovedsakelig norske sparebanker. Siden oppstarten i 2019 har fondet levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,7%.

Minstetegning: NOK 1 000 000. Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned. Varslingsfrist for innløsninger i fondet er 30 dager.

Gjennomsnittlig årlig avkastning siden oppstart
6,7 %

Fondstype
Rente/obligasjonsfond

Investeringshorisont
Minimum 3 år

Risikoprofil
4

Referanseindeks
NORM4

FondKurs% November% YTDÅrlig avk 3 årÅrlig avk 5 årÅrlig avk 10 årÅrlig avk. siden startTotal siden start
Borea Utbytte5220.1-1.0%10.9%N/AN/AN/A23.6%95.5%https://borea.no/borea-utbytte/
Borea Høyrente1433.11.1%8.8%9.6%6.6%7.2%7.8%142.7%https://borea.no/borea-hoyrente/
Borea Kreditt1165.81.1%11.2%N/AN/AN/A9.7%22.3%https://borea.no/borea-kreditt/
Borea Obligasjon1069.81.9%8.5%5.8%N/AN/A6.7%32.2%https://borea.no/borea-obligasjon/
Borea Rente A1068.41%6.4%3.4%3.5%N/A3.7%29.3%https://borea.no/borea-rente/
Borea Rente I1079.31%6.6%3.6%3.7%N/A3.9%30.9%https://borea.no/borea-rente/

Oppdatert 5.12.2023

Med Borea Obligasjon tilbyr vi våre investorer en investeringsmulighet i norske bankers hybridkapital, ofte omtalt som «fondsobligasjoner». Dette er en kapitalklasse som har høyere prioritet i bankens kapitalstruktur enn egenkapital/aksjer, men lavere enn andre obligasjoner. Dermed betaler de også høyere rente enn andre typer bankobligasjoner.

Norske sparebanker har de siste 200 årene vært viktige bærebjelker i samfunnet. Samtidig har bankene vært gode på effektivisering, og har i lang tid levert solid avkastning. Til tross for lave renter, fortsetter bankene å levere gode resultater, kombinert med lave utlånstap.

Ikke bare er norske banker veldrevne og leverer gode resultater: de siste ti årene har bransjen bygget opp betydelig egenkapital, og fremstår i dag godt rustet til å stå imot tap. Størsteparten av utlånene til sparebankene skjer i form av boliglån, med moderat belåningsgrad og historisk lave tap.

Vil du vite mer?

Fondsfakta Borea ObligasjonOppdatert 5.12.2023
Fast årlig forvaltningshonorar0,49%
Tegnings- og innløsningskostnad0%
Variabel forvaltningshonorar10%*
Start for fondet31-07-2019
Forvaltningskapital i fondet1.245 MNOK
Bærekraft SFDRArtikkel 6
Minstetegning1.000.000
*Av all avkastning utover referanseindeks (NORM4). Høyvannsmerke anvendes.

Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.

Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.