Borea Obligasjon

Borea Obligasjon er et spesialfond som investerer i fondsobligasjoner i nordiske banker, hovedsakelig norske sparebanker. Siden oppstarten i 2019 har fondet levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,4%.

Minstetegning: NOK 1 000 000. Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned. Varslingsfrist for innløsninger i fondet er 30 dager.

Gjennomsnittlig årlig avkastning siden oppstart
6,4 %

Fondstype
Rente/obligasjonsfond

Investeringshorisont
Minimum 3 år

Risikoprofil
4

Referanseindeks
3,5% pro anno

FondKurs% August% YTDSiste 3 år (årlig avk.)Siste 5 år (årlig avk.)Siste 10 år (årlig avk.)Årlig avk. siden oppstartTotal siden oppstart
Borea Utbytte5294,10,7%12,5%N/AN/AN/A26,5%98,3%
Borea Høyrente1404,51,3%6,6%9,8%6,3%7,2%7,7%137,8%
Borea Kreditt1138,21,7%8,6%N/AN/AN/A9,7%19,4%
Borea Obligasjon1040,61,2%5,5%5,1%N/AN/A6,4%28,6%
Borea Rente A10461,1%4,2%2,6%3,1%N/A3,5%26,6%
Borea Rente I1056,11,1%4,3%2,8%3,1%N/A3,5%28,1%

Oppdatert 5.9.2023

Med Borea Obligasjon tilbyr vi våre investorer en investeringsmulighet i norske bankers hybridkapital, ofte omtalt som «fondsobligasjoner». Dette er en kapitalklasse som har høyere prioritet i bankens kapitalstruktur enn egenkapital/aksjer, men lavere enn andre obligasjoner. Dermed betaler de også høyere rente enn andre typer bankobligasjoner.

Norske sparebanker har de siste 200 årene vært viktige bærebjelker i samfunnet. Samtidig har bankene vært gode på effektivisering, og har i lang tid levert solid avkastning. Til tross for lave renter, fortsetter bankene å levere gode resultater, kombinert med lave utlånstap.

Ikke bare er norske banker veldrevne og leverer gode resultater: de siste ti årene har bransjen bygget opp betydelig egenkapital, og fremstår i dag godt rustet til å stå imot tap. Størsteparten av utlånene til sparebankene skjer i form av boliglån, med moderat belåningsgrad og historisk lave tap.

Vil du vite mer?

Fondsfakta Borea ObligasjonOppdatert 5.9.2023
Fast årlig forvaltningshonorar0,49%
Tegnings- og innløsningskostnad0%
Variabel forvaltningshonorar10%*
Start for fondet31-07-2019
Forvaltningskapital i fondet1.088 MNOK
Bærekraft SFDRArtikkel 6
Minstetegning1.000.000
*Av all avkastning utover referanseindeks (3,5% per år). Høyvannsmerke anvendes.

Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.

Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.