Borea Utbytte

Borea Utbytte er et spesialfond som investerer i norske banker. De siste 20 årene har bankenes egenkapitalbevis gitt nærmere dobbelt så høy avkastning som Oslo Børs.

Minstetegning: NOK 1 000 000. Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned. Varslingsfrist for innløsning i fondet er 20 dager.

Gjennomsnittlig årlig avkastning siden oppstart
27,1 %

Fondstype
Aksjefond

Investeringshorisont
Minimum 5 år

Risikoprofil
6

Referanseindeks
OSEEX

FondKurs% April% YTDÅrlig avk 3 årÅrlig avk 5 årÅrlig avk 10 årÅrlig avk. startTotal siden start
Borea Utbytte6302.94.4%11%18.4%N/AN/A27.1%136.1%https://borea.no/borea-utbytte/
Borea Høyrente1382.01.2%5.5%9.0%7.6%6.8%8.1%159.6%https://borea.no/borea-hoyrente/
Borea Kreditt1119.11.4%6.4%N/AN/AN/A11.2%31.6%https://borea.no/borea-kreditt/
Borea Obligasjon1053.60.5%2.8%6.2%N/AN/A7.0%37.8%https://borea.no/borea-obligasjon/
Borea Rente A1046.90.8%2.3%4.0%3.9%N/A3.9%33.4%https://borea.no/borea-rente/
Borea Rente I1057.20.8%2.4%4.1%4.0%N/A4.1%35.1%https://borea.no/borea-rente/

Oppdatert 3.5.2024

Borea Utbytte er et aktivt forvaltet fond som investerer i norske banker for å ta del i verdiskapningen deres. Fondet sprer investeringene på en rekke norske banker, og prøver til enhver tid å være investert der avkastningen er best i forhold til risiko. Når vi velger investeringer gjør vi det ut ifra to forskjellige perspektiver:

  1. Vi skal kjenne hver enkelt bank. Vi analyserer kvartalsrapporter, og har dialog med ledelsen i de forskjellige bankene. Analysene vektlegger blant annet den enkelte banks historiske resultater, vekstinitiativer, soliditet, lokale markedsforhold og ledelsens dyktighet. Organisasjonsform, eierskap, eierstyring og sammenfallende incentiver mellom banken og investorer er også viktig. Dette gir et godt grunnlag for å forstå utsiktene til fremtidig lønnsomhet i bankene.
  2. Vi skal ha god oversikt over norsk økonomi. Det overordnede markedssynet vårt, og utsiktene for norsk økonomi er førende for i hvor stor grad vi er investert i markedet.

Norske sparebanker har de siste 200 årene vært viktige bærebjelker i samfunnet. Samtidig har bankene vært gode på effektivisering, og har i lang tid levert solide resultater og lave lånetap. Dette er også reflektert i den historiske avkastningen på Oslo Børs, hvor egenkapitalindeksen (OSEEX) har steget over 1000 % de siste 20 årene.

De siste ti årene har bransjen bygget opp betydelig egenkapital, og fremstår i dag godt rustet til å stå imot tap. Størsteparten av utlånene til sparebankene skjer i form av boliglån, med moderat belåningsgrad og historisk lave tap.

Historisk avkastning, Oslo Børs

Vil du vite mer?

Fondsfakta Borea UtbytteOppdatert 3.5.2024
Fast årlig forvaltningshonorar1,00%
Tegnings- og innløsningskostnad0%
Variabel forvaltningshonorar10%*
Start for fondet04-09-2020
Forvaltningskapital i fondet1.994 MNOK
Bærekraft SFDRArtikkel 6
Minstetegning1.000.000
Aktiv andel42 %
*Av all avkastning utover referanseindeks (OSEEX). Høyvannsmerke anvendes.

Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.

Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.