Om Borea

Borea Asset Management er en aktiv og uavhengig forvalter. Vi gir våre kunder meravkastning, gjennom forvaltning som er basert på langsiktighet og handlingsrom. Vi velger investeringer med omhu, og får godt betalt for risikoen vi påtar oss. Samtidig skal vi være handlekraftige i perioder hvor markedene lammes. Det gir god avkastning.

Forretningsidé og strategi

Borea Asset Management er en aktiv og uavhengig forvalter. Vi skal gi våre kunder solid meravkastning gjennom å investere i verdipapirer som gir god avkastning for risikoen. Gjennom lang erfaring fra obligasjons- og aksjemarkedene har vi erfart at vår fremgangsmåte gir gode resultater. Denne fokuserer på:

  • Langsiktighet. Tålmodigheten fører til rentes renter. Den overvinner kortsiktige svingninger og eventuelle bølgedaler.
  • Fleksibilitet. Vi skal ha handlingsrom til å gå mot strømmen. Det er i urolige tider vi gjør de beste handlene. Derfor har vi også stående kredittfasiliteter på flere av våre fond.
  • Innsikt. Vi skal ha god kunnskap om alt vi investerer i. Vi foretrekker det langsiktige og stabile fremfor det kortsiktige og risikable.
  • Transparens. Vi møter kundene våre ansikt til ansikt, for å finne de beste løsningene for den enkelte. Forvaltning av verdier er et stort ansvar og en tillitserklæring.

Bakgrunn

Borea Asset Management har tillatelse fra Finanstilsynet til å forvalte alternative investeringsfond, verdipapirfondsforvaltning, aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. Selskapet ble etablert 18. februar 2005 og eies av Trond Mohn, Rieber & Søn, Ulstein-familien og ansatte.

Nyhetsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.

Nyheitsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.