• Aksjeforvaltning

  Boreas indeksuavhengige aksjeforvaltning består av konsentrerte porteføljer med kun conviction ideas. Kombinasjonen dynamisk risikotaking, sykliske plasseringer i det nordiske hjemmemarkedet og stabile kvalitetsaksjer globalt gir attraktiv avkastning til volatilitet nær verdensindeksen.

 • Kredittforvaltning

  Boreas kredittforvaltning fokuserer på det nordiske BB-segmentet. Belåning av BB-ratede obligasjoner gir risikojustert meravkastning. Konsentrerte porteføljer med færre investeringer gir større fokus og meravkastning.

 • Profesjonelle investorer

  Våre kunder er profesjonelle investorer med høye krav til meravkastning, risikostyring og rapportering.

 • Risikostyring

  Vårt sterke fokus på porteføljekonstruksjon og risikostyring skal sikre stabil og høy risikojustert meravkastning.

 • Boreas verdier

  Vi er et bærekraftig forvaltningsmiljø med god avkastning over tid. Vi er langsiktige og spesialiserte, har trygge verdier og er etterrettelige. Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring fra finansbransjen.

Boreanytt

article name
Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta månedsrapporter fra våre fond

Dette feltet er obligatorisk.

Dette feltet er obligatorisk.

Dette feltet er obligatorisk.