Slo Oslo Børs med fondsobligasjoner

Nyhetssak

Slo Oslo Børs med fondsobligasjoner

I januar tok vi en prat med Finansavisen om Borea Obligasjon - Norges eneste fond som kun investerer i fondsobligasjoner.

– Risikopremien på aksjer har falt og derfor er vi svært positive til obligasjoner, sier Borea-forvalter Magnus Vie Sundal, som flyr høyt på fondsobligasjoner.

Borea Obligasjon investerer i fondsobligasjoner i nordiske banker, hovedsakelig i norske sparebanker. I 2023 overgikk fondet Oslo Børs med en avkastning på 10,02%, mens hovedindeksen økte med 9,89%.

Fondsforvalter Magnus Vie Sundal er positiv til obligasjoner på grunn av redusert risikopremie på aksjer. Til tross for forventninger om høyere avkastning på aksjer i normale år, forventer Sundal at effektiv rente på fondsobligasjoner vil ligge rundt 7,5-8% i 2024.

Fondets vekst fra 901 millioner kroner til 1 331 millioner kroner i 2023 gjenspeiler økende interesse og tillit, og tilskrives den fornyede attraktiviteten til fondsobligasjoner i lys av økende renter. Sundal understreker den lave risikoen knyttet til disse obligasjonene og nevner den usannsynlige muligheten for betydelige nedskrivninger med mindre det oppstår en alvorlig bankkrise. Det norske fondsobligasjonsmarkedet, med en samlet verdi på 36 milliarder kroner fordelt på 177 ulike verdipapirer, vokser, hjulpet av nye reguleringer som letter økt bruk av slike obligasjoner av banker.

Artikkelen i sin helhet kan leses her. Mer informasjon om Borea Obligasjon finner du her.

fondsobligasjoner

Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i våre fond kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om fondene våre er å anse som markedsføring. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Investorer som vurderer å investere i våre fond oppfordres til å lese nøkkelinformasjon og prospekt på borea.no/fondene

Nyhetsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.

Nyheitsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.