Markedskommentar mars 2024

Markedskommentar mars 2024

Vårgrønt i markedet


Publisert: 3. april 2024

Avkastning

Fond Avkastning i mars Avkastning hittil i 2024 (per mars)
Borea Rente A +0,45% +1,54%
Borea Rente I +0,47% +1,59%
Borea Obligasjon +0,89% +2,27%
Borea Høyrente +1,29% +4,28%
Borea Kreditt +1,31% +4,86%
Borea Utbytte +4,23% +6,29%


Full avkastningshistorikk finner du her.

Mars var preget av optimisme i verdens finansmarkeder, og kanskje spesielt på Oslo Børs. Sistnevnte steg 4,9% i mars, mot verdensindeksens 3,0% og det amerikanske aksjemarkedets 3,2% (S&P 500-indeksen). Riktignok hadde Oslo Børs mye å hente igjen, etter noen måneder hvor fall i Equinor og andre oljeselskaper har tynget aksjemarkedet her hjemme. Med mars-bevegelsene er børsen opp litt over ett prosentpoeng hittil i år, og 7-9% bak de internasjonale markedene.

Der Oslo Børs har vært tynget, har bankene vært et unntak. Sparebankindeksen på børsen er opp 5,8% hittil i år, mens vårt bankfond, Borea Utbytte, har gitt 6,3% avkastning i samme periode.

Også i høyrentemarkedet er det grønne tall å spore. Mens europeiske kredittpåslag var stabile i mars, var det noe fall, og derved ekstra kursgevinst, i Norden og USA. Det europeiske markedet steg 0,4%, mens nordiske og amerikanske høyrenteobligasjoner gav 1,2% avkastning i mars.

Fremdeles er fokuset på når rentemedisinen kan trappes ned, og eventuelle negative bivirkninger av denne. Norges Bank holdt renten uendret i mars, i likhet med amerikanske Federal Reserve, Bank of England og den Europeiske sentralbanken. Sentralbanken i Sveits kuttet renten, mens den japanske hevet. Her hjemme signaliserte Norges Bank første rentekutt i september. I USA tror derimot median-medlemmet i den rentesettende komitéen på tre kutt i 2024, til tross for inflasjon som har overrasket på oppsiden nylig.

For det går fremdeles greit i økonomiene. Arbeidsledigheten er lav, og lønnsvekst gjør at husholdninger klarer seg overraskende godt, til tross for høyere husholdningskostnader og renter. Teknisk Beregningsutvalg meldte denne måneden at lønnsveksten i fjor var på 5,3%, og det ligger an til rundt 5,0% lønnsvekst også i 2024. Med andre ord har en typisk norsk husholdning de siste tolv månedene hatt en lønnsvekst som omtrent tilsvarer vekst i husholdnings- og lånekostnader i samme periode. Det er kanskje derfor norske husholdninger i siste forbrukerbarometer melder om kraftig økt optimisme. Samtidig svarer husholdningene at lysten på å kjøpe større kapitalvarer, som hus, hytte og bil, er lavere enn på lenge.

Figur: Finans Norges husholdningsbarometer

Markedsrentene var mer eller mindre uendret i mars, etter en korreksjon ned i høst og opp i januar og februar. Om noe opplever vi kanskje en liten økning i sjansen for at inflasjon og renter kan forbli litt høyere, litt lenger, i lys av den relativt sterke og motstandsdyktige økonomien. Ved siste rentemøte hevet Norges Bank sin rentebane marginalt.

Dette bildet er vi svært godt posisjonert for. Høyere renter lenger, gir god avkastning for obligasjoner med flytende renter. Pengemarkedsrenten ligger fremdeles på 4,7%, før kredittpremien på toppen. Dette innebærer at vi ser for oss et år med «aksjeavkastning til obligasjonsrisiko» - altså at obligasjonsrentene ligger på samme nivå som historisk aksjeavkastning, til tross for lavere historiske svingninger.

Bankeksponeringen nyter også godt av de gode tidene. Folk og bedrifter klarer generelt å betjene lånene sine. Tapene har vært lavere enn både vi og aksjeanalytikere hadde trodd. Vi tror også at inntjeningen fremdeles har noe potensiale på oppsiden når vi etter hvert får resultatene for første kvartal. Med gode resultater å vise til, synes vi fremdeles bankene er blant de mest attraktive aksjene på Oslo Børs.

Ett år etter frykten for amerikansk bankkrise, kan vi slå fast at verdens finansmarkeder har holdt seg bra og gitt god avkastning til de som turte å satse. Vi posisjonerer oss som alltid for å nyte godt av stabilitet, men være relative vinnere av markedssvingninger. 2024 har hittil vært et godt år for våre andelseiere og vi ser med glede frem til fortsettelsen.

Med vennlig hilsen
Magnus Vie Sundal, CFA
Porteføljeforvalter, Borea Asset Management

Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i våre fond kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om fondene våre er å anse som markedsføring. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Investorer som vurderer å investere i våre fond oppfordres til å lese nøkkelinformasjon og prospekt på borea.no/fondene

Nyhetsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.

Nyheitsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.