Justering av kurs og utdeling av nye andeler i rentefondene

Kursene i rentefond endres ved inngangen til et nytt år. Det betyr i praksis at du som andelseier får flere fondsandeler, mens markedsverdien blir den samme.

Les mer

Trauste fondsobligasjoner gir kjempeavkastning

Finansavisen skrev ved starten av november om fondet vårt Borea Obligasjon. Vår forvalter Magnus Vie Sundal tror rentetoppen snart er nådd, og øyner en gyllen kjøpsmulighet i fondsobligasjoner.

Les mer

Nyansatt Markedskoordinator

Borea Asset Management har gleden av å informere om ansettelsen av Ina Amalie Havre i stillingen som Markedskoordinator. I

Les mer

Halvårsrapport og Risikorapport

Halvårsrapport og RisikorapportHalvårsrapport og Risikorapport

Les mer

Borea Utbytte til topps under Nordic Hedge Award

Borea Utbytte til topps under Nordic Hedge AwardOnsdag 27.april gikk den årlige kåringen «Nordic Hedge Award» av stabelen i Stockholm. Borea Utbytte som investerer i norske bankers aksjer og egenkapitalbevis var nominert i kategorien «Rookie of the Year». Borea Utbytte leverte en avkastning på 61,8% i 2021, og gikk dermed av med seieren i både kategorien «Rookie […]

Les mer

Borea Utbytte surfer på bankopptur

Borea Utbytte surfer på bankoppturFinansavisen skriver i dag om fondet vårt Borea Utbytte som har levert en avkastning på 61,5% hittil i 2021, og slått benchmark, Oslo Børs sin egenkapitalbevisindeks med 10 prosentpoeng. Totalt for 2021 leverte fondet en avkastning på 61,83%Artikkelen i sin helhet kan leses her. Mer informasjon om Borea Utbytte finner du her.

Les mer

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Borea Rente

Vedtektene i verdipapirfondet Borea Rente endres etter godkjenning fra Finanstilsynet 11.09.2020. Nye vedtekter trer i kraft 25. oktober 2020.

Les mer

Nyansatt Controller

Borea Asset Management har gleden av å informere om ansettelsen av Mariann Heggland Solibakke i stillingen som Controller.

Les mer

Borea Høyrente til topps i internasjonal kåring

Borea Høyrente til topps i internasjonal kåringTirsdag 16. november gikk den årlige kåringen «HFM EuroHedge Emerging Manager Awards» av stabelen i London (HedgeNordic sin omtale av prisutdelingen her). Siden 2016 har Borea Høyrente vært nominert fire ganger, og i år klatret vi til topps på pallen innen kategorien «Fixed Income over $100m». Resultatet vektlegger to nøkkelfaktorer: absolutt avkastning […]

Les mer

Andelseiermøte Borea-fondene 8. mars kl 9

Andelseiermøte Borea-fondene 6. mars kl. 11Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i UCITS-fondet Borea Rente og spesialfondene Borea Utbytte, Borea Obligasjon, Borea Kreditt og Borea Høyrente til andelseiermøte i Kalfarveien 76 8. mars kl 9:00.  Til behandling på andelseiermøtet foreligger:  1.              Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen  2.              Årsregnskap, styrets beretning og […]

Les mer

« Forrige sideNeste side »