Borea ansetter forvalterteam

 

Borea ansetter forvalterteam

Borea Asset Management har ansatt forvalterne Jon Hille-Walle og Audhild Aabø. Begge kommer fra Nordea Investment Management, hvor de har lang erfaring fra aksjeforvaltning.

 

Borea Asset Management er i sterk vekst, og vi opplever økt etterspørsel etter et bredere tilbud av aksjefond. Derfor er vi svært glade for å kunne melde at vi nå styrker laget ytterligere med to erfarne aksjeforvaltere. Med ansettelsen av Jon og Audhild ser vi frem til å tilby flere fond til våre kunder i tiden som kommer.

Jon Hille-Walle (45) har 19 års erfaring som porteføljeforvalter. Han har en mastergrad i finans, og er i tillegg autorisert finansanalytiker. Jon har jobbet særlig mye med selskaper i olje- og oljeservice, og har forvaltet Nordea Norge Pluss.

Audhild Aabø (35) har 9 års erfaring som porteføljeforvalter. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH. I tidligere arbeid har hun spesialisert seg på konsum- og sjømatselskaper, og har vært forvalter for Nordea Global Diversity Engagement Fund.

Audhild Aabø og Jon Hille-Walle (foto: Trond Færøvik / Borea Asset Management)

Vi gleder oss over å få nye nye, flinke folk med på teamet.
Fra venstre: Magnus Vie Sundal (porteføljeforvalter), Audhild Aabø, Hilde Nødset (administrerende direktør) og Jon Hille-Walle

(foto: Trond Færøvik / Borea Asset Management)

Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i våre fond kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om fondene våre er å anse som markedsføring. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Investorer som vurderer å investere i våre fond oppfordres til å lese nøkkelinformasjon og prospekt på borea.no/fondene

Nyhetsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.

Nyheitsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.