God avkastning i 2023


Markedskommentar desember 2023:

God avkastning for 2023

Publisert: 04/12/2024


Markedskommentar desember 2023:

God avkastning i 2023

Publisert: 04/01/2024

Desember ble atter en god måned for våre fond, og vi er fornøyde med at 4 av 5 Boreafond leverte 10%  avkastning eller høyere i løpet av året som gikk. Avkastning for 2023 oppsummert under.

Internasjonale finansmarkeder opplevde fortsatt oppgang i desember, etter taktskiftet måneden før. Verdensindeksen steg 4,9%, i likhet med det amerikanske aksjemarkedet (+4,5%). Oslo Børs ble derimot tynget av en oljepris som falt fra 82 til 77 dollar/fat i årets siste måned. Likevel var det sektorer som gjorde det bedre enn andre: sparebankenes egenkapitalbevisindeks steg 8,1% og endte med det 17,2% opp i løpet av året 2023. Vårt bank-aksjefond, Borea Utbytte, leverte 8,8% i desember, og 20,6% for året som helhet.

Markedets tro på lavere inflasjon og etter hvert lavere renter var den mest åpenbare driveren. Ikke bare har nylige inflasjonstall vist fortsatt fall: den amerikanske sentralbanken har også endret tone når det kommer til utsikter for sin rentesetting. Sentralbankens desember-møte viste at dens medlemmer venter nå tre rentekutt i løpet av 2024. Sentralbanksjef Powell antyder også at han har endret sitt syn på prioriteringen mellom inflasjonskampen og økonomisk vekst. Der han tidligere har vært tydelig på at kampen mot inflasjon vil kreve en periode med lav vekst, uttalte han nå at sentralbanken må kutte renten før inflasjonen når målet på 2 prosent.

Utsikter til lavere inflasjon og mindre innstrammende sentralbanker bidro til ytterligere rentefall i verdens obligasjonsmarkeder. Tiårig amerikansk statsrente (som så sent som i oktober toppet ut på 5,0%) endte året på 3,9%, mer eller mindre på samme nivå som ved inngangen til 2023. Mindre innstrammende sentralbanker og fallende renter bidrar til optimisme, og gjør aksjer mer attraktive, alt annet likt. Dermed bidro dette til ytterligere børsoppgang.

Norges Bank var mer restriktive og hevet renten i desember. Den svake kronen ble trukket frem som en faktor som bidrar til importert inflasjon, når importvarer øker i pris. Når Norges Bank hever og Federal Reserve sender mildere signaler, burde det alt annet likt styrke kronen. Det er også hva vi har sett: siden møtet i Norges Bank har kronen styrket seg, fra 10,96 til 10,24 kroner per dollar.

I det vi går inn i 2024 gjør vi oss noen refleksjoner.

For det første er det ikke lett å spå. Ved inngangen til fjoråret anslo snitt-økonomen 65% sjanse for amerikansk resesjon i 2023. Anslaget for vekst har i ettertid blitt oppjustert fra 0,3% til 2,4%. 43 økonomer kom i 2022 med spådommer om den amerikanske statsrenten. I oktober var renten høyere enn det høyeste anslaget, men ved nyttår lavere enn hva 41 av økonomene hadde ventet. For ett år siden trodde Norges Bank at vi per nå skulle ha passert rentetoppen, som skulle være på ca. 3%. I skrivende stund ligger sentralbankrenten på 4,5%.

For det andre: om du spådde rett på makro, ville du truffet markedet? Om du på forhånd hadde gjettet rett på at statsrentene skulle gjennom en berg-og-dalbane som i 2023: hadde du da satset på det som ble årets store vinner: teknologiaksjer? At vekst-tunge Nasdaq Composite steg 45% i løpet av året, kom nok overraskende på mange. Hadde du gjettet at vi skulle få bank-uro? Og om du visste at vi skulle få bank-uro, hadde du gjettet at Deutsche Bank-aksjen skulle stige 50 prosent fra mars til desember?

For det tredje: tid i markedet er viktig. USA-børsen steg 26% i 2023. Av dette kom 16 prosentpoeng i årets to siste måneder, etter tre måneder med fall. Nesten halvparten av årets avkastning i Borea Utbytte kom i desember. Vi vet at markedet stiger på sikt, men hva som skjer neste 1, 2 eller 6 måneder, er vanskeligere å spå. Den beste måten å få med seg avkastning, er å være eksponert mot markedet over tid.

For det fjerde: vi liker stabilitet, spesielt med høye renter. Vi liker eventyret om haren og skilpadden. I valget mellom store oppturer og nedturer, eller stabil, moderat oppgang, foretrekker vi sistnevnte. Det er derfor 4 av våre 5 fond er i obligasjonsmarkedet, som i disse dager gir om lag samme effektive rente som aksjemarkedets langsiktige avkastning. Nasdaq Composite steg 45% i fjor, men er fremdeles 4% lavere enn ved inngangen til 2022. Borea Obligasjon, som er eksponert mot bankenes fondsobligasjoner, har gitt 14% avkastning siden starten på 2022. Kanskje et kjedeligere fond, men med mindre svingninger og en god effektiv rente.

Vi tror på fortsatt gode renter, og synes markedene vi investerer i fremdeles tilbyr attraktiv risikojustert avkastning – forholdene ligger med andre ord til rette for et godt nytt år.

Med vennlig hilsen
Magnus Vie Sundal, CFA
Porteføljeforvalter, Borea Asset Management

Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i våre fond kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om fondene våre er å anse som markedsføring. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Investorer som vurderer å investere i våre fond oppfordres til å lese nøkkelinformasjon og prospekt på borea.no/fondene

Nyhetsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.

Nyheitsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.