Andelseiermøte Borea-fondene 8. mars kl 9

Andelseiermøte Borea-fondene 6. mars kl. 11

Velkommen til andelseiermøte 

Vi innkaller andelseierne i UCITS-fondet Borea Rente og spesialfondene Borea Utbytte, Borea Obligasjon, Borea Kreditt og Borea Høyrente til andelseiermøte i Kalfarveien 76 8. mars kl 9:00.  

Til behandling på andelseiermøtet foreligger:  

1.              Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen  
2.              Årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning vedlegg 1
3.              Valg av andelseierrepresentanter til styret 
4.              Vedtektsendring Borea Høyrente 
5.              Innsendte spørsmål fra andelseierne 

Årsrapport 2021
Innkalling til andelseiermøte
 

STEMMERETT 

Stemmeretten på valgmøtet skal justeres slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet.  Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest.  

INNSENDTE SPØRSMÅL FRA ANDELSEIERNE 

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen én uke før andelseiermøtet holdes. Med unntak av valgene kan andelseiermøtene ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.  

PÅMELDING 

Vennligst gi tilbakemelding om du deltar på andelseiermøtet pr mail post@borea.as innen 28. februar.  

Bergen 21. februar 2022 

Med vennlig hilsen 

på vegne av styret i Borea Asset Management AS

Nyhetsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.

Nyheitsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.