Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Borea Rente

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Borea Rente

Vedtektene i verdipapirfondet Borea Rente endres etter godkjenning fra Finanstilsynet 11.09.2020.

I henhold til verdipapirfondlovens § 4-14 6. ledd har andelseierne anledning til gebyrfri innløsning dersom innløsning meldes innen 5 dager før vedtektsendringene trer i kraft. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at innløsninger i henhold til vedtektenes § 7 alltid er gebyrfrie.

Nye vedtekter trer i kraft 25. oktober 2020. 

Beskrivelse av vedtektsendringene

Vedtekter Verdipapirfondet Borea Rente

Nyhetsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.

Nyheitsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.