Markedskommentar oktober 2023


Markedskommentar oktober 2023:

Seig høst og blandede signaler

Publisert: 03/11/2023

Avkastning

Denne markedskommentaren er en del av vår månedsrapport. I oktober leverte alle våre fem fond positiv avkastning, som vist i figuren under. Vi er godt fornøyd med avkastningen i årets 10 første måneder. Mer detaljerte beskrivelser av måneden som var, finner dere i månedsrapportene på nettsiden til det enkelte fond.

Markedet

Det har vært en seig høst for investorer i internasjonale finansmarkeder. Internasjonale børser falt i oktober, for tredje måned på rad. Verdensindeksen falt 3,0%, amerikanske S&P 500 var ned 2,1% og Europa falt 3,6%. Oslo Børs har i høst vært hjulpet av fortsatt gode tider i både olje og skipsfart, og også i oktober var den marginalt bedre enn sine utenlandske konkurrenter: Børsen falt «bare» med 0,8% i løpet av måneden.

Alle våre fond leverte derimot positiv avkastning i oktober.

Markedet forteller oss forskjellige ting i disse dager. På den ene siden kan vi tilskrive nedturen en frykt for vanskeligere tider. Rentene er høye, og det tynger husholdninger og bedrifter. Samtidig ser vi at dette er en sannhet med modifikasjoner. Europa har vist svakere vekst og fallende inflasjon gjennom året. I skrivende stund venter økonomer en real-BNP-vekst på 0,5% for 2023, og inflasjonen har falt til 2,9%. Den europeiske sentralbanken ventes å ikke heve renten videre fra dagens 4,0%. Regionen er fremdeles sårbar for tilgang og pris på energi, og eksportrettet industri tynges av nedturen i Kina. Tyskland ventes å levere negativ real-BNP-vekst (-0,4%) i 2023. I USA er veksten bedre, og nøkkeltall har generelt overrasket på oppsiden siden i sommer. Foruten 2020 (gjeninnhenting etter første pandemi-nedstenging), må vi tilbake til 2014 for å finne et tredjekvartal med høyere BNP-vekst i den amerikanske økonomien.

Det er kanskje akkurat disse sistnevnte positive vekstsignalene som har bidratt til at vi har kommet inn i en «gode nyheter er dårlige nyheter»-respons. Når amerikansk økonomi går bra, blir frykten at det vil ta lenger tid å temme inflasjonen. Lange markedsrenter har økt markant, nettopp fordi investorer har begynt å frykte at sentralbanken vil holde rentene høyere over en lengre periode. Tidligere i år priset markedet inn rentekutt i andre halvår av 2023. I skrivende stund skimter vi kanskje toppen, men rentereduksjoner er nok et lite stykke unna. Markedet tror på rentekutt i midten av 2024. Når lange renter stiger, kan det tynge prisene på aksjer og obligasjoner med fastrente, som en refleksjon av at alternativet i markedet blir mer attraktivt.

Sagt på en annen måte: Når obligasjonene vi investerer i betaler 8-10% effektive renter, og børsen har gitt et årlig snitt på 9,4% de siste 25 årene, er dette attraktivt. Renter på høyde med aksjeavkastning, til obligasjonsrisiko.

En annen del av markedets narrativ, er frykten for at økte oljepriser skal bidra til økt inflasjon. Men selv etter en eskalering av konflikten mellom Israel og Palestina, har oljeprisene holdt seg relativt stabile. Fortellingen er nok likevel ikke helt på villspor: en ytterligere eskalering og medfølgende nedgang i produksjon kan gi økte priser, som Verdensbanken kommenterte denne uken.

Grafer fra Verdensbankens rapport "Potential Near-Term Implications of the Conflict in the Middle East for Commodity Markets: A Preliminary Assessment". Kilde: Verdensbanken

I en miks av fortellinger om hvor verden beveger seg, er det én universell regel som virker over tid: «cash is king». Vi investerer i selskaper som leverer god inntjening og faktiske resultater, fremfor løfter om fremtiden. Vi investerer i verdipapirer som betaler renter og utbytter jevnt og trutt. Det bidrar til at alle våre fond leverer positiv avkastning i en ellers volatil måned.

Vi har den siste tiden fått kvartalsrapporter med selskapenes resultater for tredje kvartal. Bankene vi investerer i, gjør det svært godt, til glede for både aksjonærer og kreditorer. Den neste tiden vil vi få flere resultater fra selskapene vi har lånt penger til via høyrentefondene, men vi ser foreløpig ingen mørke skyer i horisonten for disse. Gode resultater på regnskapet har gitt gode resultater på børs, og gode resultater for andelseierne i Borea Utbytte. Siden oppstart av fondet, 30/09/2020, har det gitt en avkastning på 97,5%, en avkastning kun én av bankene har klart å matche (SpareBank 1 Sørøst-Norge etter det nylige budet fra SR-Bank).

Når vi går inn i senhøsten, tar vi med oss et makrobilde som gir blandede signaler, mellom vekst og oppbremsing, og et bakteppe av konflikt og spenninger. Vi er mer forsiktig posisjonert enn vanlig for å kunne utnytte eventuelle svingninger i markedet. Men når vi ser ut vinduet og forbi avisoverskriftene, ser vi også en økonomi som fungerer godt. Noen bransjer merker nedbremsingen mer enn andre, men næringene langs kysten har gode tider. Folk flest har jobb og klarer seg greit, til tross for trangere tider.

Med et mål om stabil og langsiktig vekst i investeringene våre, er vi fortsatt positive til tiden fremover.

Med vennlig hilsen
Magnus Vie Sundal, CFA
Porteføljeforvalter, Borea Asset Management

Nyhetsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.

Nyheitsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.