Andelseiermøte Borea-fondene 6. mars kl. 11

Andelseiermøte Borea-fondene 6. mars kl. 11

Velkommen til andelseiermøte 

Vi innkaller andelseierne i UCITS-fondet Borea Rente og spesialfondene Borea Utbytte, Borea Obligasjon, Borea Kreditt og Borea Høyrente til andelseiermøte i Edvard Griegs vei 1, 6. mars kl 11:00.
 
Til behandling på andelseiermøtet foreligger:
1.          Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen
2.          Årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning vedlegg 1
3.          Valg av andelseierrepresentanter til styret
4.          Innsendte spørsmål fra andelseierne

Årsrapport 2022
Fullmaktsskjema
Innkalling til andelseiermøte

ANDELSEIERREPRESENTANTER TIL STYRET
Valgkomiteen innstiller følgende andeleierrepresentanter til styret:
Magni Haugland – andelseierrepresentant (ikke på valg)
Bjørn Eknes – andelseierrepresentant (gjenvalg)
Paal Christian Mowinckel – vara andelseierrepresentant (ikke på valg)

Nye andelseierrepresentanter velges for en periode på to år. Andelseierrepresentanter som ikke er på valg, har en gjenværende periode på ett år.

STEMMERETT
Stemmeretten på valgmøtet skal justeres slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig (se fullmaktsskjema i vedlegg 2). Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet.  Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest.

INNSENDTE SPØRSMÅL FRA ANDELSEIERNE
En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen én uke før andelseiermøtet holdes. Med unntak av valgene kan andelseiermøtene ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

PÅMELDING
Vennligst gi tilbakemelding om du deltar på andelseiermøtet pr email post@borea.as innen 28. februar.

 
Bergen 17. februar 2023
 
Med vennlig hilsen

styret i Borea Asset Management AS

Nyhetsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.

Nyheitsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.