Logg inn

Våre Fond

 • Borea Utbytte

  Borea Utbytte

  Borea Utbytte er et spesialfond som investerer i norske bankers aksjer og egenkapitalbevis. Målsettingen til fondet er å gi våre kunder god risikojustert avkastning over tid, gjennom å investere i solide banker som leverer gode resultater.

  Les mer om Borea Utbytte

 • Borea Høyrente

  Borea Høyrente

  Borea Høyrente er et spesialfond som investerer i gjeldsinstrumenter. Målsettingen til fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning. Fondets referansegrunnlag (hurdle) er 5 prosent avkastning per år.

  Les mer om Borea Høyrente

 • Borea Obligasjon

  Borea Obligasjon

  Borea Obligasjon er et spesialfond som investerer i gjeldsinstrumenter. Målsettingen til fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning. Fondets referansegrunnlag (hurdle) er 3,5 prosent avkastning per år.

  Les mer om Borea Obligasjon

 • Borea Rente

  Borea Rente

  Borea Rente er et UCITS-fond som investerer i lån med lav kredittrisiko. Målsettingen er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning gjennom investeringer i gjeldsinstrumenter. Fondets referansegrunnlag er Nibor3M + 1% p.a.

  Les mer om Borea Rente