Våre Fond

 • Borea Global Equities

  Borea Global Equities

  Borea Global Equities er et spesialfond som investerer i egenkapitalinstrumenter. Målsettingen til fondet er god absolutt avkastning over tid, med fokus på å bevare andelseiernes kapital.

  Les mer om Borea Global Equities

 • Borea Høyrente

  Borea Høyrente

  Borea Høyrente er et spesialfond som investerer i gjeldsinstrumenter. Målsettingen til fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning. Fondets referansegrunnlag (hurdle) er 5 prosent avkastning per år.

  Les mer om Borea Høyrente

 • Borea Obligasjon

  Borea Obligasjon

  Borea Obligasjon er et spesialfond som investerer i gjeldsinstrumenter. Målsettingen til fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning. Fondets referansegrunnlag (hurdle) er 3,5 prosent avkastning per år.

  Les mer om Borea Obligasjon

 • Borea Rente

  Borea Rente

  Borea Rente er et UCITS-fond som investerer i lån med lav kredittrisiko. Målsettingen er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning gjennom investeringer i gjeldsinstrumenter. Fondets referansegrunnlag er ST1X.

  Les mer om Borea Rente