Logg inn

Innholdet på denne siden er markedsføring

Borea Asset Management AS

Oppdatering av kjenn-din-kunde-informasjon

Borea Asset Management gjennomfører for tiden innhenting og oppdatering av kjenn-din-kunde-informasjon av alle eksisterende kundeforhold. Rutinemessig innhenting og oppdatering av kjenn-din-kunde-informasjon gjøres i tråd med Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven), kapittel 4. Kundetiltak og løpende oppfølging.

Vi benytter et digitalt skjema som må fylles ut og signeres med BankID.

Dersom du tidligere har legitimert deg med kopi av pass, førerkort eller bankkort kommer du til å motta en e-post for legitimering med BankID.

Vi benytter signeringsportalen Verified for legitimering og signering av dokumenter digitalt. Dersom vi behøver oppdatering av informasjon relatert til ditt kundeforhold kommer du til å motta en e-post med avsenderadresse fra verified.eu.


For spørsmål knyttet til legitimering og kjenn-din-kunde-informasjon, vennligst ta kontakt med Else Rolland (emr@borea.as, tlf: 99 52 02 03), eller Caroline Fosse (cf@borea.as, tlf: 47 67 33 45)