Borea Asset Management AS

Aksjeforvalter Kjetil Nyland deler sitt markedssyn i Finansavisen

Forrige uke delte Boreas aksjeforvalter, Kjetil Nyland, sitt markedssyn i Finansavisen. Han forteller om noen av de største posisjonene i fondet han forvalter Borea Global Equities og hvorfor han er positiv til de. 

Kjetil starter med at veien videre for aksjeinvestorer ikke nødvendigvis blir problemfri:

– Markedet har til gode å oppleve at effektene som har akselerert oppgangen, blant annet kvantitative lettelser, lave renter og gjeldsfinansierte tilbakekjøp av aksjer, blir testet i full revers. Mye tyder på at markedet er blitt akklimatisert til det man opplever som en ny normal med evig påfyll av ny likviditet. Vi tror derfor ikke veien fremover vil være problemfri for aksjeinvestorer, sier Nyland.

Han er positiv til teknologigigantene Alphabet og Facebook: 

– Vi tror reisen for digitale «tollinnkrevere» på internett, deriblant Alphabet og Facebook, ikke er over, til tross for mer regulatorisk fokus. Flyttingen av reklamekroner fra analogt til digitalt er fremdeles i en tidlig fase, og selskapene har flere lønnsomme gratisopsjoner markedet ikke fanger opp i dagens prising, sier han. Kjetil trekker også frem at  Facebook i dag handler til en prising  tilsvarende et gjennomsnittlig nordisk industriselskap, men med helt andre forutsetninger for vekst og avkastning på kapitalen.

Videre trekkes YouTube frem, som også eies av Alphabet, og som er den nest mest besøkte nettsiden i verden etter Google:

– I en tid hvor Netflix og Amazon sliter med ekstrem kostnadsinflasjon på innhold, finner YouTube stadig nye måter å kapitalisere på de 500 timene med gratis innhold som lastes opp på plattformen hvert minutt. 45 prosent av reklameinntektene på videoinnhold går til YouTube, mens 55 prosent går til innholdsprodusenten. I 2020 ser vi sannsynligvis en tettere integrasjon mellom ordinære tekstsøk og YouTube, kombinert med shoppingmodulen til Google, sier han.

Videre nevnes det at Instagram som eies av Facebook, kan bli en sentral aktør innenfor netthandel de neste årene.

Kjetil trekker også fram Nintendo som en interessant investering. Blant annet innebærer lanseringen av den nye konsollen Switch at selskapet har gått fra en syklisk forretningsmodell, med jevnlig lansering av nye konsoller, til en modell med økt konseptlevetid og mer stabil kontantstrøm.

Kjetil forteller videre at Nintendo sin satsing mot smarttelefonbrukere er noe han anser som positivt. 

– Vi ser en dreining fra hardware til software som vi liker fordi det kan bidra til stabil inntjening og høyere marginer på sikt. Verdsettelsen av selskapet forskutterer ingen supersuksess og er i stor grad understøttet av netto kontanter og andre interessante eiendeler på balansen.

Hele intervjuet kan leses her