Borea Asset Management AS

Vårt nye fond Borea Obligasjon i Finansavisen

Vårt nye fond, Borea Obligasjon er landets første rene fondsobligasjonsfond. I løpet av to måneder har vi fått inn i overkant av 350 millioner kroner og fondet har levert en avkastning på 1,3 %. Med andre ord har det vært en god start for fondet med både betydelig interesse fra investorene og hyggelig avkastning. 

Porteføljen består av fondsobligasjoner utstedt av norske sparebanker, supplert med enkelte poster fra større nordiske forretningsbanker. Dette er noe vi mener gir en attraktiv avkastning i forhold til risiko. I artikkelen Finansavisen skrev 12.oktober utdyper forvalter, Magnus Vie Sundal hvorfor vi har troen på fondsobligasjoner. Les hele omtalen her: Finansavisen 2019-10-12