Borea Asset Management AS

Sammenlign fond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Sammenlign våre priser med andre selskaper på finansportalen.no