Borea Asset Management AS

I forbindelse med den nye personvernloven har vi oppdatert vår personvernerklæring


Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig:

Borea Asset Management AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Borea Asset Management AS.

Personopplysninger:

Med personopplysninger menes all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson, så som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer.

Formålet med selskapets oppbevaring av personopplysninger:

Personopplysninger kan bare samles inn når det er til bestemte legitime formål og opplysningene skal i utgangspunktet ikke brukes til noe annet enn det de er samlet inn til.

Formålet med vår innsamling av personopplysninger er å oppfylle avtaler med kunden og gi best mulig service, oppfølging og kommunikasjon til kunden. Personopplysninger er også nødvendige for å kunne oppfylle lovpålagte plikter og oppgaver mot myndighetene, blant annet skatterapporteringen. Det innhentes kun personopplysninger som er nødvendige for dette formål, og det er ikke mulig å reservere seg mot å oppgi personopplysninger dersom man har et kundeforhold til Borea. Alle personopplysninger innhentes direkte fra kunden.

Personopplysninger kan brukes til markedsføring av Boreas produkter og tjenester med mindre kunden har reservert seg mot dette.

Dersom personer registrerer seg til nyhetsbrev fra Borea vil personopplysningene som blir samlet inn kun benyttes til dette formål og til informasjon om selskapets produkter. Personer kan når som helst melde seg av nyhetsbrev og personopplysningene vil bli slettet.

Avgivelse av personopplysninger til andre:

Personopplysninger vil bli avgitt til andre i forbindelse med lovpålagt rapportering til myndigheter og andre. Personopplysninger vil ikke under noen omstendigheter bli avgitt til andre som ledd i markedsføring.

Tilgang, korrigering og sletting:

Kunden kan ved skriftlig henvendelse be om å få opplysninger om hvordan Borea behandler personopplysninger og få en utskrift av de opplysningene selskapet har registrert. Kunden kan også be om å få utilstrekkelige eller feilaktige opplysninger korrigert og at unødvendig informasjon blir slettet.

Personopplysninger vil bli slettet når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen eller er oppbevaringspliktige som følge av lovgivningen.

For ytterligere opplysninger om personvern og behandling av personopplysninger hos Borea Asset Management AS ta kontakt pr epost post@borea.as