Borea Asset Management AS

Investeringsselskaper

Borea Asset Management har avtaler om aktiv forvaltning med blant annet

selskapene Borea AS og Borea Kreditt AS.

Investeringsselskapene er lukkede investeringsselskaper med absolutte avkastningsmål og vide mandater.