Borea Asset Management AS

Kjendistung kapitalforvalter dropper aksjer - satser på renter

– Vi synes risk/reward i kreditt har vært fantastisk mye bedre enn i aksjer den seneste tiden, sier forvalter Willy Helleland, forvalter i Borea Aasset Management til Finansavisen.

Helleland har brukt den seneste tiden på å vekte seg ned i aksjemarkedet, for å øke eksponeringen på kredittsiden. Kapitalforvalteren som er lokalisert i Bergen har rundt 2,4 milliarder kroner under forvaltning.

Store deler av beløpet er plassert i obligasjonsmarkedet.

– Vi har valgt å vekte oss ned i aksjer for å øke beholdningen i kredittmarkedet. Aksjemarkedet har blitt dyrt og det har vært vanskelig å finne gode investeringer. Dette har ført til at vi nå har seks ganger så mye penger i obligasjoner, sammenlignet med det vi har i aksjer, sier forvalteren til Finansavisen.

Forvaltningsselskapet Borea Asset Management driver hedgefondene Borea Høyrente og Borea Global Equities. Borea Høyrente har levert 53,5 prosent avkastning siden oppstart i januar 2012, mens hedgefondet Borea Global Equities har gitt 165 prosent avkastning siden oppstart september 2011. Til sammenligning har verdens hedgefondindeks (HFRX) steget med 20 prosent i samme periode.

- Både i fjor og i år har vært et fantastisk år for kredittinvesteringer. Ikke minst har det vært meget hyggelig for våre kunder over tid, sier Helleland til Finansavisen.

Rikinger på eiersiden
Selskapet Borea Holding eier rundt 70 prosent av det Borea Asset Management, der Fritz Rieber, Trond Mohn og Morten Ulstein og resten av familiene er aksjonærer.

Den resterende delen av forvaltningsselskapet eies av de ansatte i selskapet. Forvalteren mener at en av grunnene til den solide avkastningen skyldes det langsiktige tankesettet til investorene i fondet .

- Jeg tror årsaken til den gode avkastningen ligger mye i mentaliteten og tankesettet til våre selekterte kunder, som er mindre opptatt av avkastningen i det korte bildet, hvilket gir oss som forvaltere den roen vi trenger til å gjøre velfunderte langsiktige investeringer, sier Helleland.

Satser på verdi
Borea er en langsiktig verdiinvestor og synes det blir stadig vanskeligere å finne attraktive aksjer.

– Vi er grunnleggende verdiorientert og forsøker å finne de beste casene vi klarer å oppdrive fra et globalt koldtbord. På aksjesiden har vi lenge vært fullinvestert, men det siste året har vi slitt med å finne de virkelig gode casene og nettoeksponeringen har som en følge av dette ligget på rundt 75 prosent, sier forvalteren til Finansavisen.

Omtalt i Finansavisen og Dagbladet