Borea Asset Management AS

Offentliggjøring av vedtektsendringer

Offentliggjøring av vedtektsendringer i spesialfondene Borea European Credit og Borea Global Equities

Vedtektene i spesialfondene Borea European Credit og Borea Global Equities endres etter Finanstilsynets godkjenning 21. mars 2017.

I henhold til verdipapirfondlovens § 4-14 (6) har andelseierne anledning til gebyrfri innløsning dersom det meldes innen 5 dager etter offentliggjøring. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at innløsninger i henhold til vedtektenes § 14 alltid er gebyrfrie.

Nye vedtekter trer i kraft 31. mars 2017.

Beskrivelse av vedtektsendringene

Vedtekter Spesialfondet Borea Global Equities

Vedtekter Borea Høyrente