Borea Asset Management AS

Diversifisering i obligasjonsforvaltning

I denne artikkelen av Halvor Hoddevik publisert i Dagens Næringsliv 15/1 2013 prøver artikkelforfatteren å si noe om hvor mange high yield obligasjoner man må ha for å få en fornuftig diversifisering i en portefølje.