Borea Asset Management AS

Borea topper i avkastning

Borea-selskapene, som eies av Trond Mohn og Rieber-familien og noen til, hadde nok et godt år i 2013.

Partner Willy Helleland og styreleder Harald Mowinckel Troye i Borea Asset Management viser stolt frem listen over de 30 største globale aksjefond på Oslo Børs og de tilsvarende 30 største i gruppen andre rentefond.

På den første topper aksjefondet Borea Global Equities med gjennomsnittlig årlig avkastning i 2012 og 2013 på 27,3 prosent.

På den andre listen topper obligasjonsfondet Borea European Credit med snittavkastning disse to årene på 14,6 prosent.

— Det skal mye til å vinne i klassen globale aksjer, og det er slik sett imponerende, sier Troye ubeskjedent.

Eies av byens rikeste

Borea-systemet styres fra Bjarne Riebers hovedkvarter på Kalfaret, og kan grovt sett deles i to. Den ene delen driver kjøp og salg av aksjer og obligasjoner, den andre er et oppkjøpsfond som driver med kjøp og salg av mellomstore selskaper. Eiere er i hovedsak to av byens mest velstående familier, Ulstein-familien pluss partnere i Borea-systemet (se fakta).

— Vi var tidlig ute i Norge da vi begynte virksomheten i 2002, sier Troye som er adm. direktør i Borea Holding og daglig leder og partner i den delen som driver kjøp og salg av bedrifter.

Sparebanker i skuddet

Willy Helleland, som er partner og ansvarlig for fondsforvaltningen i aksje- og obligasjonsdelen av Borea, forklarer suksessen med at de følger klare strategier.

— På obligasjonssiden velger vi ut få selskaper, som vi analyserer grundig og følger tett. Vi er normalt inne i 25 til 35 selskaper, alle med god kvalitet. Det vil si at de både har høy sikkerhet og god inntjening.

Blant favorittene det siste året er obligasjoner fra norske sparebanker og Eksportfinans.

— Med god kunnskap både om bedrifter og marked, har gjort det mulig for oss å restrukturere obligasjoner med god gevinst. Vi har korte beslutningslinjer og kan reagere raskt.

Totalt eier Borea obligasjoner for rundt en milliard kroner.

Må ikke investere

På aksjesiden er Borea en av svært få norske aktører som har fått konsesjon for å drive spesialfond, også kalt hedge fond. Også på denne virksomheten konsentreres investeringene til et fåtall, normalt mellom 30 og 40 ulike globale aksjer. Samlet aksjeverdi er rundt en halv milliard kroner.

— Her følger vi en strategi der vi tar risiko i det vi kaller nærområdet, som er Norge, Sverige og Storbritannia, og i bransjer vi kjenner godt. Vi oppveier ved å investere i tunge, solide amerikanske aksjer med lav risiko, sier Helleland.

Han viser til historikk som viser at når aksjemarkedene går ned, styrker normalt dollaren seg, og sier at Borea har tjent godt på denne strategien.

— Som spesialfond er vi heller ikke underlagt kravet om at vi til enhver tid skal være 90 prosent investert. Det betyr at vi i perioder der vi har solgt oss ut, kan sitte med store posisjoner i kontanter hvis det er mest lønnsomt.

Både gevinst og tap

Ifølge mandatet til oppkjøpsfondet Borea Opportunity var 2012 siste investeringsår, og de er nå inne i realisasjonsperioden.

Fondet har siden starten i 2008 investert i seks bedrifter. Tre av dem er solgt. Borea oppnådde solid gevinst på Scandinavian Electric, normal avkastning på bemanningsselskapet Workshop, mens investeringen i Dekk 1, som ble solgt i 2012, ga et merkbart tap.

Tre salgskandidater

De tre gjenværende selskapene er programvareselskapene Software Innovation og Sharecat samt Ocea, som produserer utstyr til havbruksnæringen.

— Det siste har så langt vært en dårlig investering, mens det første har vi greid å snu kraftig fra store tap til en solid inntjening, sier Troye.

Han sier at det er store merverdier samlet i de tre selskapene, og at Borea vil fortsette å utvikle dem og til slutt selge dem før fondet avvikles innen utgangen av 2016.

— For Software Innovations del arbeider vi for å få til en børsnotering i løpet av 2014.

Omtalt i Bergens Tidende: https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/BG7mv/Borea-to...