Borea Asset Management AS Foto: Borea Asset Management ASNo image selected.

Borea Asset Management AS ble etablert 18.2.2005 og er eiet av Borea Holding AS og ansatte.

Borea Asset Management AS

Borea Asset Management har tillatelse fra Finanstilsynet til å forvalte alternative investeringsfond, verdipapirfondsforvaltning, aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. Selskapet ble etablert 18.2.2005 og er eiet av Borea Holding AS og ansatte.

Selskapet har avtale om aktiv forvaltning med 3 investeringsselskaper og avtale om forvaltning og administrasjon av to norske spesialfond, Borea Global Equities og Borea Høyrente og UCITS-fondet Borea Rente. Samlet forvaltningskapital er ca 2,9 mrd. Våre kunder er store profesjonelle kunder og formuende privatpersoner.

Forretningsidé og strategi

Borea Asset Management er en aktiv og uavhengig forvalter med tro på en robust risikopremie i aksje- og kredittmarkedet. Vårt investeringsunivers er globalt med Europa og Norden som ståsted. Vår investeringsprosess kjennetegnes av langsiktighet, risikostyring og transparens. Vi skal tilby forvaltningstjenester tilpasset våre kunders behov og levere meravkastning. Vår målsetting er å være en preferert leverandør av forvaltningstjenester til profesjonelle investorer i Norge. Forvaltningskompetanse er bærebjelken vår. Vår forvaltning skal kjennetegnes ved aktiv og indeksuavhengig forvaltning kombinert med konsentrert risikotaking og dynamisk markedseksponering.

Retningslinjer

Andelseiere som ønsker å få tilsendt retningslinjer for bruk av stemmerett på vegne av fondene (vpfl §2-24), håndtering av interessekonflikter (vpfl §2-21), beste resultat vpfl §§2-28 og 2-29) eller informasjon om rutiner for klagebehandling henvender seg til forvaltningsselskapet på e-post post@borea.as eller pr telefon 53 00 29 00.

Klagebehandling

Andelseiere som ønsker å rette en klage til Borea Asset Management henvender seg til selskapet på e-post post@borea.as eller telefon 90 12 14 41. Formelle klager skal sendes skriftlig til selskapet enten pr e-post eller pr post.